Najpopulárnejšie produkty

Blog

Tokaj Nobilis

Tokaj Nobilis

Vinohradnícku usadlosť Tokaj Nobilis založili v roku 2000 Sarolta Bárdos a Péter Molnár. Chceli vytvoriť remeselnícku vináreň, ktorej vína unikátnej kvality budú odzrkadľovať okrem charakteristiky danej odrody aj vzťah ich producentov k prírode.

Bárdos Sarolta
Sarolta Bárdos

„Pochádzam z oblasti Tokaj-Hegyalja, tu som sa narodila, tu žili už aj moji starí rodičia. Bolo pre mňa samozrejmé, že som obklopená hroznom a láskou k prírode. Vôbec nebolo otázkou, že sa tomu budem venovať” – rozpráva Sarolta Bárdos, ktorá keď ukončila univerzitu, všimla si, že nie je príliš veľa vinárov – žien.

„Na začiatku to bolo nezvyčajné, že toto povolanie si volí žena, ale odvtedy je nás už našťastie dosť veľa – hovorí Sarolta, ktorá v roku 2012 získala ocenenie Vinár roka v kategórii žien v historickej vinárskej oblasti Tokaj-Hegyalja. „Je to v zásade odborné ocenenie, ocenili ma prakticky kolegovia a bolo to pre mňa obrovským uznaním. V podstate je to veľmi pozitívna spätná väzba pre moju prácu, o tom, že napredujem správnym smerom.”

Pivnica sa zaoberá tradičnými odrodami. V tejto vinárskej oblasti je šesť povolených odrôd. Z toho sú dva hybridy, ale Sarolta ich nemá, venuje sa iba tradičným odrodám: furmintu, lipovine, zlatému muškátu a kövérszőlő.

„Myslím si, že víno je o dôvere. Je veľmi dôležité, aby spotrebitelia vedeli, kto dané víno vyrába. Vo fľaši vína – ak ide o remeselného vinára – neochutnáte len priemyselný produkt. Je v nej oveľa viac, niečo, čomu vínu dokáže dodať iba človek. Na tomto základe by som chcela stavať túto vinársku oblasť, a trochu renovovať jej zašlú slávu. Kto si kúpi fľašu tohto vína, kupuje si zároveň malý kúsok dejín a možno aj kúsok budúcnosti. Aj na medzinárodnom trhu vidíme, že tokajské víno je vysoko hodnotené, a zrejme to v prípade sladkých vín ani nikto nespochybňuje. Kvalitne vyrobené tokajské cibébové alebo pekné samorodné patrilo a bude vždy patriť do poprednej svetovej línie.”

V spoločnosti Tokaj Nobilis sa výroba vína začína vo vinici, veď kvalitu vína zásadne ovplyvňuje kvalita hrozna, preto uplatňujú prísne rezy a výber výhonkov a strapcov. Pri mimoriadne nízkej priemernej produkcii oberajú veľmi koncentrované plody s vysokým stupňom muštu. Pri oberačke a spracovaní je potom veľmi dôležité, aby hrozno bolo spracované čo najšetrnejšie, aby všetky cnosti ovocia preniesli do vína. pri výrobe nepoužívajú žiadne cudzorodé látky, vína sa tu rodia s čo najmenším zásahom.

  • Tokaj Nobilis
  • Tokaj Nobilis
  • Tokaj Nobilis
  • Bárdos Sarolta
  • Tokaj Nobilis