Najpopulárnejšie produkty

Blog

János Hajdú

Bodrog Borműhely

Vinárska dielňa Bodrog Borműhely je spätá s menami Jánosa Hajdúa a Krisztiána Farkasa. Títo dvaja vinári sú majiteľmi v 50-50%-nom podiele. V roku 2007, budujúc na spoločnej vášni a priateľstve rozbehli výstavbu tejto usadlosti.

János Hajdú
János Hajdú

János sa narodil v obci Bodrogkisfalud, víno a hrozno má v jeho rodine významnú úlohu už po niekoľko generácií, preto nebolo vôbec otázkou, že aj on sám sa raz bude venovať tejto profesii. „Vyrastal som s tým, bolo to akosi prirodzené , akým smerom pôjdem. Podal som si prihlášku na odbor vinohradníctva a vinárstva, a tam som sa zoznámil s Krisztiánom. On v tom čase práve pracoval ako sommelier v spoločnosti, ktorá obchodovala s vínom. Vedeli sme si predstaviť perspektívy spoločného podnikania a tak v roku 2007 sme založili Bodrog Borműhely” – spomína János Hajdú na začiatky.

„V prvých rokoch sme vyrábali víno z 1,2 hektárového územia, so svahov Lapis a Dereszla, dnes už obrábame 6 hektárov. Postupovali sme uvážene a realizovali sme stále väčšie investície, a tak za 10 rokov sme dospeli k predaju na mieste. Pri výrobe vína sme sa samozrejme zamerali na najvyššiu kvalitu, okrem suchých vín zo vshov v malých položkách vyrábame aj neskorý zber a cibébové víno. Rok 2015 bol prelomový v živote vinárstva, vtedy sme totiž začali uplatňovať organický aspekt. Pracujeme plne v zmysle ekologických zásad a mám pocit, že takto sa môžu narodiť ešte výstižnejšie vína” – dodáva János.

Za náš najlepší vinohrad v súčasnosti považujeme ten na svahu Lapis v Bodrogkeresztúri, kde sme zasadili zmiešane odrody furmintu (70%) a lipoviny (30%). Hrozno sa tu pestuje približne od roku 1975. Ďalšie vinohrady máme na Halasi, na vrchu Vár, na Deáku a v Nagyke. Zasadili sme celkom 12.500 viničov: žltý muškát, lipovinu, furmint klón t92 a kolekciu furmintu od Szepsyho.

A že aké víno pije sám vinár? János prezradil, že on má najradšej suché biele, ale jeho srdcovka je víno zo svahu Halas. Je to jeden z najstarších svahov, má okolo 60-80 rokov a kedysi dávno tu sadil hrozno jeho starý otec. Teraz je rád, že vinicu nevykĺčili, a zdá sa, že hrozno sa mu odvďačí aj dobrým vínom.