Najpopulárnejšie produkty

trianon Tag

HomePosts tagged "trianon"

V júni tohto roku uplynulo 100 rokov od podpisu tzv. trianonskej mierovej zmluvy v paláci Grand Trianon vo Versailles. Zmluvu podpísali v zastúpení Uhorska, ako nástupnického štátu porazenej Rakúsko-uhorskej monarchie, Ágoston Benárd, vedúci delegácie a Alfréd Drasche-Lázár, mimoriadny vyslanec. V zmysle zmluvy sa rozloha územia Uhorska znížila z 325 411 km² na 92 952 km², počet obyvateľov z 20 886 487 na 7 615 117. Následkom vstupu núteného mierového príkazu do účinnosti bola naša vlasť zmrzačená, národ od seba odtrhnutý a 3,3 milióna krajanov, ktorých materinským jazykom bola maďarčina, sa zrazu dostalo pod správu susedných štátov. Niekdajšia Zemplínska stolica jej jednou z veľkého počtu stolíc okyptených diktátom, jej rozloha