Najpopulárnejšie produkty

Blog

HomeMagazinTokajské múzeum

Tokajské múzeum

Tokajské múzeum sa teší na záujemcov v srdci mesta Tokaj ako jeden organizačný celok, hoci sa nachádza v dvoch budovách. Dve úplne odlišné výstavné techniky v tomto múzeu sa výborné dopĺňajú. V Múzeu vín – súčasť svetového dedičstva čaká návštevníkov aktívna prehliadka s využitím vymožeností 21. storočia a Tokajské múzeum poskytne tradičnú atmosféru hĺbavého, prechádzkového múzea. Záujemcov o dejiny mesta, ale aj o dejiny celej oblasti Tokaj-Hegyalja čaká príjemný oddych a zaručene bohaté zážitky.


Tokajské múzeum

Tokajské múzeum (Bethlen Gábor út 5.) je otvorené pre návštevníkov od mája 1985 na tomto mieste, ale samotná zbierka má oveľa dlhšiu minulosť. Ako prvý sa jej ujal gréckokatolícky kostol a potom, v roku 1974 sa zachované tokajské príbehy dostali do niekoľko storočnej vínnej pivnice oproti kostolu. Na konečné miesto, do domu gréckych obchodníkov, ktorý spĺňa všetky múzejné podmienky, už umiestnili rozmanitú zbierku artefaktov doplnenú o dejiny a archeologické nálezy z mesta Tokaj.
Jednopodlažnú budovu so sofistikovanou dispozíciou postavila okolo roku 1790 rodina Karácsonyová, s gréckymi koreňmi, a neskôr, v 19. storočí sa dostala do vlastníctva Szaszaráthov, ktorí taktiež patrili medzi najvýznamnejšie tokajské obchodnícke rodiny. Na niektorých stenách v interiéri budovy sa nachádzajú veľmi hodnotné nástenné maľby. Panoramatická maľba v pracovni na prízemí napríklad vzbudzuje dojem, ako keby sa pozorovateľ prechádzal na brehu Tisy pred dvesto rokmi. Stopy po pompéznom živote obchodníkov tu ľahko zbadať aj neodborným okom: veľká sála na poschodí, vytvorená v strednom rizalite fasády spája v sebe charakteristické ornamenty neskorého baroka a svojrázne orientálne črty. V pásmach nad parapetom sa prechádzajú exotické postavy v kaftanoch a turbanoch.

Aj úroveň výstav ladí s krásou budovy múzea. Ich rozmanitosť v sebe ukrýva množstvo detailov o tisícročných dejinách mesta a jeho okolia, ba ešte viac…
V súlade s tradíciami v oblasti Hegyalja, pod niekdajším bytovým domom sa tiahne rozsiahly systém pivníc, všade sú elegantne zoradené veľké sudy, čakajúce na odvoz, rôzne lisy, vinohradnícke náradie, či nástroj na selekciu cibéb.
Dvor plný miestnych rastlín, ktorý slúži zároveň ako externé lapidárium, priam vábi k oddychu. Po krátkom relaxe pokračuje návšteva múzea v dvoch výstavných sieňach na prízemí, kde pred našimi očami ožíva rastlinný a živočíšny svet Tokaja, príbeh a archeologický materiál niekdajšieho tokajského hradu, ktorí pozná dnes len málokto.
Interiéry izieb vytvorené na prvom poschodí predstavujú každodenný život obchodníckej rodiny. V priestoroch vedľa salóniku sa nachádzajú dnes už nepoužívané liturgické predmety z jedinečnej cirkevnej zbierky, ktorú zozbieral a v roku 1981 daroval múzeu Béla Béres, tokajský kňaz a dekan. Táto výstava teda reprezentuje barokové cirkevné umenie severného Maďarska (maľby, zbierky korpusov, úžitkové umenie) a liturgické súbory predmetov úžitkového charakteru poskytujú celistvý prehľad o byzantských pamiatkach z územia Maďarska.
Novootvorený podkrovný priestor je skutočnou atrakciou. Jeho zvláštnosťou je komín, nachádzajúci sa v strede, ktorý svojou estetikou pôsobí ako socha. Na vytvorených kľukatých plochách je umiestnená výstava o ľudovej tvorbe z celého územia Uhorska. Vystavené súseky, keramika, textílie a úžitkové predmety ľudovej kultúry sú aj pre bádateľov skutočným pokladom.
Tokajské múzeum je pilierom rôznorodého kultúrneho života mesta Tokaj. Doplnený o Múzeum vín – súčasťou svetového dedičstva je jedinečnou atrakciou.

Nagyné Bősze Katalin