Najpopulárnejšie produkty

Blog

HomeMagazinSprávyTokajská vinohradnícka oblasť

Tokajská vinohradnícka oblasť

Pétera Molnára, riaditeľa vinárstva Patricius Borház v Tokaji, v apríli v roku 2018 zvolili za predsedu Rady združenia obcí na Tokaji. Odvtedy sa intenzívne pracuje predovšetkým v prospech strategického rozvoja vinárskej oblasti.

Molnár Péter
Péter Molnár – Predseda Rady združenia obcí v Tokajskej vinárskej oblasti

Historická vinárska oblasť Tokaj-Hegyalja v sebe zahŕňa okrem svetoznámych svahov aj významné obce. Sú to: Tokaj, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Mád, Mezőzombor, Rátka, Szegi, Tarcal a Tállya. Ochranné pásmo týchto obcí tvorí ďalších 18 (Abaújszántó, Bekecs, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Monok, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegilong, Szerencs, Tolcsva, Vámosújfalu). V celosti tieto pokrývajú administratívne územie 27-mych obcí v Tokajskej vinárskej oblasti. Celá lokalita je zákonom chránená ako svetové dedičstvo, ako historické krajinné územie.

„Tu v oblasti Tokaj-Hegyalja máme všetky vymoženosti k tomu, aby sme s potrebnou pokorou a dobrou organizovanosťou zdokonaľovali jedno z najunikátnejších vinárskych oblastí sveta. Predstavuje ju samozrejme enormnú prácu. V rokoch 2018-19 sme sa venovali vytvoreniu systému, založili sme základy štruktúry, stratégie a mohli sme sa pustiť do práce – – hovorí Péter Molnár.

Predsedníctvo sa v prvom kroku pozrelo osobitne na jednotlivé územia a príslušné činnosti. Ako sa vyvíja vinárstvo, vinohradníctvo, obchod, marketing, výskum a ochrana záujmov. „Začali sme vykonávať kroky, ktoré to celé nasmerujú na cestu udržateľnosti. Zrejme sa to nedá z jedného dňa na druhý, preto musíme pokračovať postupne. myslím si, že základom celého je vytvorenie komunity na Tokaji. Je tu 27 obcí a 5000 členov združenia. V celosvetovom meradle nejde o nič veľké, ale predsa je to mimoriadne špecifická vinárska oblasť” – usudzuje predseda.

Na svete je málo takých vinárskych oblastí, kde by existovalo tak veľa vín, navyše charakterovo odlišných. Vhodný trhový potenciál je daný. Chceli by sme rozhýbať celý systém naraz, pretože všetky zmeny majú vplyv na všetko. Myslím si, že vinárska oblasť sa rozvíja správnym smerom, ale koniec je ešte ďaleko, naozaj úspešní budeme vtedy, ak sa dokážeme odraziť od základov. Samozrejme potrebujeme rozvojové aktivity aj na úrovni vinohradníckej oblasti.”

Péter Molnár povedal, že aj na domácich a exportných trhoch sa dejú pozitívne procesy. „Kultúra vín sa veľmi posilňuje, doma i v zahraničí. Od zmeny režimu maďarské – a tak i tokajské – vinárstva zažili obrovský rozvoj. Vzniklo a posilnilo sa veľa nových a dobrých vinárstiev, a to je veľmi užitočné. Rozmanitosť vinárskej oblasti zaručuje to, že pracujeme v 27-mych obciach, na viac ako 400 svahoch. Pred mnohými storočiami týchto 400 sopiek bolo veľmi aktívnych, a to nám poskytlo rozmanité horniny a charakter pôdy. Táto rôznorodá bohatosť robí tokajské vína zvláštnymi. Už sa síce dôstojne prezentujeme na domácich i medzinárodných trhoch, ale to určite neznamená, že by sme mohli poľaviť.”