Najpopularniejsze produkty

Historia

HomeHistoria

Nasza historia

Chronologia regionu Tokajskiego

Pierwsza pamięć pisana

1074

Nazwa Tokaju po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych.

a
Tarcalska parcela Szentkereszt

1187

Pierwsza wzmianka o tarcalskiej parceli Szentkereszt, ta winnica była wtedy w posiadaniu rycerskiego zakonu szpitalników świętego Krzyża.

Łysa Góra

1200

Pierwsza pisemna wzmianka tokajskiej Łysej Górze, wtedy nazywano ją Tarcalską Górą.

a
Pierwsza wzmianka o leżącej między Tarcalem a Tokajem parceli Mézesmál

1283

Pierwsza wzmianka o leżącej między Tarcalem a Tokajem parceli Mézesmál, która była wówczas własnością Konwentu Świętego Krzyża w Ipolysági (dziś: Šahy)

Wino tokajskie wzmiankowane po raz pierwszy

1382

Wino tokajskie wzmiankowane po raz pierwszy – w sprawie karnej. Słudzy szlacheckiej rodziny Kállay mieli obrabować transport tego wina należący do klasztoru rycerskiego zakonu świętego Stefana w Budafelhévíz.

a
Miasta królewskie Bardejów i Koszyca

1467

Miasta królewskie Bardejów i Koszyca zaczynają kupować winnice na parcelach Nagy Sátor w Abaújszántó i Hasznos w Tállya.

Pojawia się reformacja

1525

Pojawia się reformacja, częścią odnowy religijnej jest nowa nazwa odtąd używana w odniesieniu do regionu: Hegyalja (Przedgórze).

a
Rodzina Alaghy

1557

Magnacka rodzina Alaghy staje się aż do 1632 roku jednym z najpotężniejszych posiadaczy w regionie.

Pierwsza wzmianka o winie aszú

1571

Pierwsza wzmianka o winie aszú. Pojawia się ona w testamencie tokajskiej rodziny Garay wspominającym, między innymi, dużą ilość tego wina pochodzącego z majątków Hétszőlő i Nagyszőlő.

a
Rodzina Rákóczi

1599

Dzięki szeregowi wcześniejszych tranzakcji kupna majątków winnych magnacka rodzina Rákóczich aż do 1711 roku staje jednym jednym z najbardziej wpływowych posiadaczy w regionie.

Rodzina Thököly

1622

Rodzina magnacka Thököly przejmuje, aż do 1685 roku, rolę najbardziej wpływowego posiadacza w regionie.

a
Pierwsza wzmianka o tarcalskiej parceli Szarvas.

1624

Pierwsza wzmianka o tarcalskiej parceli Szarvas. Jerzy I Rákóczi, późniejszy książe siedmiogrodzki, kupuje wspomniany teren od szlachcica Istvána Privigyei z Koszyc.

Powstanie tzw. Ustaw tokajskich

1641

Powstanie tzw. Ustaw tokajskich. Przedstawiciele tokajskich miast targowych a także zamożnych mieszczan oraz szlachty posiadających majątki w regionie odbywają spotkanie w Mádzie oraz Tállya gdzie ustanawiają szereg regulacji dotyczących zarządzania majątkami winnymi, ich dziedziczenia, prac w winnicach oraz winobrania.

a
Pierwsza klasyfikacja parcel w regioniu

1670

Pierwsza klasyfikacja parcel w regioniu. Po nieudanym antyhabsburgskim spisku Wesselényiego dwór cesarski konfiskuje szereg tokajskich majątków uczestników sprzysiężenia. Skonfiskowane parcele sklasyfikowane są na podstawie ich położenia oraz jakości.

Pierwsza wzmianka nektaru bądź też esencji

1699

Pierwsza wzmianka nektaru bądź też esencji pod nazwą wino esencyjne. Powstało ono z plonów winnic wchodzących w skład majątku rodziny Rákóczich.

a
Klasyfikują tereny w regionie

1730-1733

Dziejopis Mátyás Bél i János Matolay klasyfikują tereny w regionie.

Tokajski region zmaknięty

1737

Cesarz Karol III (1711-1740) po raz pierwszy na świecie ogłasza region tokajski regionem zamkniętym.

a
Maria Teresa

1749

Na polecenie Marii Teresy (1740-1780) utworzony zostaje tzw. majątek królewski bądź też własność korony z tarcalskichj parcel Henye (Terézia, Mézes-Mály) oraz Szarvas a także tokajskiej parceli Hétszőlő oraz parceli Zsadáyni w Sárazsadányi.

Szkoła winiarska

1845

W Sárospatak powstaje szkoła winiarska.

a
Szkoła dla winiarzy

1873

W Tarcalu powstaje szkoła dla winiarzy na terenie dzisiejszego majątku Degenfeld.

Filoksera

1886

Zaczyna się epidemia filoksery, która przynosi spustoszenie dla regionu.

a
Trianon

1920

Na skutek dyktatu pokojowego podpisanego w pałacu Trianon region traci miejscowości Kistoronya i Szőlőske. Wielu właścicieli winnic znajduje się poza granicami Węgier, przez co tracą swoje posiadłości w regionie.

Czas nacjonalizacji.

1950

Czas nacjonalizacji. Wiele majątków uprzednio w posiadaniu mieszczaństwa oraz arystokracji zostaje przejęte przez państwo, które je scala. Powstaje tokajskie Państwowe Gospodarstwo Rolne, później Kombinat Winny.

a
Prywatyzację

1990

Koniec socjalizmu przynosi ze sobą prywatyzację w regionie.

UNESCO

2002

Region tokajski zostaje zaklasyfikowany jako część dziedzictwa światowego UNESCO.

a
Oficjalna nazwa regionu zmienia się z regionu Tokaj-Hegyalja na region tokajski

2004

Oficjalna nazwa regionu zmienia się z regionu Tokaj-Hegyalja na region tokajski. Przyjęta ustawa winna ogranicza produkcję win aszú wyłącznie to tego tylko regionu.