Najpopularniejsze produkty

Wytwórnia Carpinus

HomeWytwórniaWytwórnia Carpinus

Wytwórnia Carpinus jest wspólnym dziełem rodzeństwa Edit i Istvána Bai. Ich ambicją jest pokazanie, że także w regionie tokajskim możliwe jest stworzenie i utrzymanie rodzinnej wytwórni wina, która bezkompromisowo wdrażając specjalistyczną wiedzę winiarską odniosłaby sukces na międzynarodowym rynku wina. Wytwórnia nazwę wzięła od największej posiadanej przez nią parceli Gyertyános (gyertyán, po polsku grab, nosi łacińską nazwę Carpinus). Powstała w 2013 roku ale już dwa lata później zaprezentowała szeroką gamę win, między innymi jednoparcelowe furminty i rezultaty kupażowania win z różnych beczek. Dla obojga Edit i Istvána nie było kwestią, że ich życie będzie się toczyć wokół wina. „Tu się urodziłam, tu spędziłam dzieciństwo. Nie mogę sobie wyobrazić większego prezentu