Najpopulárnejšie produkty

Bodrog Borműhely

HomeVinárstvaBodrog Borműhely

Vinárska dielňa Bodrog Borműhely je spätá s menami Jánosa Hajdúa a Krisztiána Farkasa. Títo dvaja vinári sú majiteľmi v 50-50%-nom podiele. V roku 2007, budujúc na spoločnej vášni a priateľstve rozbehli výstavbu tejto usadlosti. János Hajdú János sa narodil v obci Bodrogkisfalud, víno a hrozno má v jeho rodine významnú úlohu už po niekoľko generácií, preto nebolo vôbec otázkou, že aj on sám sa raz bude venovať tejto profesii. „Vyrastal som s tým, bolo to akosi prirodzené , akým smerom pôjdem. Podal som si prihlášku na odbor vinohradníctva a vinárstva, a tam som sa zoznámil s Krisztiánom. On v tom čase práve pracoval ako sommelier v spoločnosti, ktorá obchodovala s